• slide1
  • slide2
  • slide3
  • Nhà Hàng Mũi Nai Hà Tiên

    Nhà Hàng Mũi Nai nằm trong khu du lịch biển Mũi Nai Hà Tiên, Nhà hàng thuộc quản lý cùng với khách sạn Mũi Nai tiêu chuẩn 2 sao với sức phục vụ cùng lúc hơn 300 khách với các món hải sản đặt trưng của xứ biển Hà Tiên

    Chi tiết

 

.