• slide1
  • slide2
  • slide3

Quy Định Huỷ Phòng

 
 
 
Mùa cao điểm: ( tháng 12 – tháng 7)
- Hủy phòng từ 4 -7 ngày trước ngày nhận phòng, phí hủy phòng: 30% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 2-3 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 40% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 1 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 50% tổng tiền phòng.

Mùa thấp điểm( tháng 8 – tháng 11)

- Hủy phòng từ 4 -7 ngày trước ngày nhận phòng, phí hủy phòng: 10% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 2-3 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 20% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 1 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 30% tổng tiền phòng.

Mùa Lể, Tết:
- Hủy phòng từ 4 -7 ngày trước ngày nhận phòng, phí hủy phòng: 30% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 2-3 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 50% tổng tiền phòng.
- Huỷ phòng từ 1 ngày trước ngày nhận phòng, phí huỷ phòng: 80% tổng tiền phòng.
 

Những tin mới hơn

 

.